Les persones associades gaudeixen de aquests serveis directes.

Enviar el pagament de la quota del primer any al compte de l’associació:

ES52 2100 3282 6922 0013 9226

La quota a pagar dependrà d’on estiguis per tal de cobrir els costos d’enviament del butlletí. Et deixem aquí el llistat de preus:

ESPANYA

35€

EUROPA

45€

RESTA DEL MÓN

50€

D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals facilitades seran incloses al fitxer “Llistat de socis”, inscrit a l’AGPD, del qual és responsable l’ACP. Les dades seran tractades amb l’única finalitat d’informar-vos dels actes i activitats de l’ACP. En qualsevol cas podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, adreçada a la seu de l’ACP, carrer de Muntaner núm. 50, entl. 1, de 08011 Barcelona.