Showing: 1 RESULTS

XXX Diada de la Puntaire

En la Assamblea General de 2016 se escogió la localidad de Sant Cugat del Vallès como sede de la Diada 2017. Situada a 12 km …